dinsdag 5 juli 2016

A Breath Of Wind / Een Zucht In De Wind

I feel sad every day
That I'm growing older
Although being young
Neither did offer the solution

The maelstrom was always there
And what more are memories worth?
From the mind of a child
Than running horses in the wild

Undefined and inconstant
They cut off your course
Just at the very moment
You see them in front of you

And there's no second chance
As the body degenerates
Still you hope you take something with you
From the illusion of togetherness

Something more than clotted blood,
The product of shared sorrow;
An ever transcending feeling of consolation
Though it only seems a breath of wind

☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽

Ik ben elke dag droevig
Dat ik ouder word
Hoewel jong zijn
Evenmin de oplossing bood

De maalstroom was er altijd
En wat zijn herinneringen waard?
Uit het geheugen van een kind
Net loslopende paarden in het wild

Onbestemd en veranderlijk
Snijden ze je de pas af
Juist op het moment
Dat je hen voor ogen krijgt

En een tweede kans krijg je niet
Want het lichaam takelt af
Toch hoop je dat je iets meeneemt
Uit de illusie van het samenzijn

Iets meer dan geklonterd bloed,
Het product van gedeeld leed;
Een eeuwig transcenderend gevoel van troost
Al lijkt het een zucht in de wind

© GdJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten