zondag 16 oktober 2016

Illusion / Illusie

The water is calm
It temporarily
Abides by the facts

For just a moment
It is like the water
Gives a bonus

That you can control it
Ride over it on a long bridge
To the future

It could not be further from truth
The water only settles
Into illusion

But the dark clouds
Suggest deeper forces
That wait to outbreak

Like a storm
At new moon
Nature will reveal itself

As a wonder
Looming up
Out of the depths

Such a still urge
You can not contain
Merely suspect

It's a game
Of eternal forces
Waiting for a spark

A sudden impulse
To conquer the silence
In the black night

☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽

Het water is kalm
Het legt zich tijdelijk neer
Bij de feiten

Voor even
Is het alsof het water
Toegiften doet

Dat je het kan beheersen
Berijden over een lange brug
Naar de toekomst

Niets is minder waar
Het water schikt zich
Naar de illusie

Maar de donkere wolken
Bevroeden diepere krachten
Die wachten om los te barsten

Als een storm
Bij nieuwe maan
Zal de natuur zich openbaren

Als een wonder
Dat uit de diepten
Opdoemt

Zo een stille drang
Kan je niet bevatten
Enkel vermoeden

Het is het spel
Der eeuwige machten
Die wachten op een vonk

Een plotse bevlieging
Om de stilte te bedwingen
In de duistere nacht

© GdJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten