zaterdag 31 maart 2018

Derail / Ontsporen

Glowing love
In the train
Glimmering green valleys
Outside

There isn't much to say
When Patti screams
The calmness of the trees
Would do her good

Still it's okay to be on the way
To the present
Between two borders
Past and future

The journey towards it steams
Rises and then falls again
From rocky heights
To spoonlike downs

I hope it matters
The cause of the cross
Because the riddle comes close
To its ending

The exposure of the town
Is approaching
The longer the rusty rails
The more they meander away

In tunnels of lost attention
Dreams and absent-mindedness
About multiple craters
And occasionally a giant heap

Before we derail
Into the delirium of chemical
Use and laughter
Or loneliness

☽☽☽☽☽☽☽☽☽☽

Gloeiende liefde
In de trein
Glooiend groene dalen
Erbuiten

Veel valt er niet te zeggen
Als Patti schreeuwt
De rust van de bomen
Zou haar goed doen

Toch is het mooi op weg te zijn
Naar het heden
Tussen twee grenzen
Verleden en toekomst

De reis ernaartoe stoomt
Rijst en zakt dan af
Van rotsachtige hoogtes
Naar lepelvormige laagtes

Ik hoop dat het ertoe doet
De zaak om het kruis
Want het raadsel nadert
Zijn ontknoping

De ontmaskering van de stad
Is in aantocht
De roeste sporen
Kronkelen hoe langer hoe meer weg

In tunnels van verloren aandacht
Dromen en afwezigheid
Over veelvuldige kraters
En soms een reuzenhoop

Voor we ontsporen
In de roes van chemie
Gebruik en gelach
Of eenzaamheid

© GdJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten